Είστε εδώ

Σαπφώ, «Σημειώματα. Η μετάφραση… ριψοκίνδυνη γλωσσική περιπέτεια: Δέδυκε μεν α Σελάνα: α΄ [Έδυσ' η Πούλια τώρα]», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 399