Είστε εδώ

Τολίκα Κατερίνα, «Από τη δράση του Συλλόγου. Κάνε άλμα πιο γρήγορο απ' τη φθορά», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 369-371