Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Σημειώματα. Η μορφωτική δύναμη της μετάφρασης», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 273