Είστε εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Σημειώματα. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 257-270