Είστε εδώ

Μακρής Χάρης, «Απόψεις και απόψεις. Δε θα περάσει», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 21-22