Είστε εδώ

Ρεγκάκος Αντώνης, «Το ομηρικό κείμενο κατά την αρχαιότητα», Φιλόλογος, τχ. 93 (Φθινόπωρο 1998), σ. 283-300