Είστε εδώ

«Μιχαήλ Π. Γρηγόρης Εκδόσεις. Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη. Νέες εκδόσεις και ανατυπώσεις», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 238