Είστε εδώ

«Γιάννης Μότσιος, Το ελληνικό μοιρολόι, Κώδικας, Αθήνα 1995», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 236