Είστε εδώ

Σιδηροπούλου Χρ., «Από τον Όμηρο στον Πλάτωνα. Οι απαρχές της συγκρότησης του εαυτού στην αρχαία ελληνική σκέψη», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 188-200