Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Οικονομικός απολογισμός (Μάρτης 1997-Μάρτης 1998)», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 119