Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκδρομή του συλλόγου στους Δελφούς», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 118