Είστε εδώ

Τσιανίκας Μιχάλης, «Αίσθηση, αίσθημα, αισθητική: Μια καβαφική τυπολογία», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 57-75