Είστε εδώ

Βαρβαρέσος Ευάγγελος, «Απόψεις και απόψεις. Του μέσου όρου», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 23-24