Είστε εδώ

Σιαλιάκη Εύα, «Απόψεις και απόψεις. Φιλόλογο ή αλλιώς λέγε με ονοματοποιό», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 20-21