Είστε εδώ

Ανδρόνικος Μανόλης, «Ιστορία και ποίηση. Ο μαντατοφόρος από τη Σαλαμίνα», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 403-406