Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Είκοσι χρόνια από τη μεταρρύθμιση του 1976», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 234-236