Είστε εδώ

Πολίτης Φώτος, «[Απόσπασμα από κείμενο του Φ. Πολίτη του 1917 για τον δημοτικισμό]», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 168