Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ο Μανόλης Αναγνωστάκης επίτιμος διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 121-124