Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Απόψεις και απόψεις. Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος…», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 20-21