Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η γλώσσα της διοίκησης», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 6-7