Είστε εδώ

Nietzsche Friedrich, «Εμείς οι φιλόλογοι (Μια επιλογή)», Φιλόλογος, τχ. 78 (Φθινόπωρο 1994), σ. 334-342