Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος,Χαραλαμποπούλου Άννα, «Εργογραφία για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ρητορικής», Φιλόλογος, τχ. 76 (Καλοκαίρι 1994), σ. 160-168