Είστε εδώ

Orwell George, «Η αγγλική γλώσσα και η πολιτική», Φιλόλογος, τχ. 75 (Άνοιξη 1994), σ. 38-55