Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημείωση της σύνταξης», Φιλόλογος, τχ. 75 (Άνοιξη 1994), σ. 6