Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Ν.Γ., «Σημειώματα. Ελληνική τηλεόραση και ελληνικά», Φιλόλογος, τχ. 75 (Άνοιξη 1994), σ. 3-4