Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανακοίνωση [ομιλίας του καθηγητή Φαίδωνα Μαλιγκούδη]», Φιλόλογος, τχ. 71 (Άνοιξη 1993), σ. 5