Είστε εδώ

«Ιστορία – Λαογραφία. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 67 (Άνοιξη 1992), σ. 79