Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Μερικές σκέψεις με αφορμή το Περί θεών του Πρωταγόρα», Φιλόλογος, τχ. 67 (Άνοιξη 1992), σ. 30-44