Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1990, τεύχος 61

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Πισωγυρίσματα», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 165

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Σημειώματα. Πριν καούν», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 165-171

Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία, «Οι πρόλογοι των πεζών έργων του Γρ. Ξενόπουλου (συνέχεια από το τχ. 60)», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 190-200

Ισμυρλιάδου Αδελαΐδα, Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., «Κωδικοποίηση ελληνόγλωσσης αρθρογραφίας-βιβλιογραφίας για το μάθημα και την επιστήμη της ιστορίας», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 201-211

Γκανίδου Αρετή, Στεργιοπούλου Ιωάννα, «Οι στόχοι του Ελληνικού Σχολείου και η απόδοση των μαθητών», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 212-225

Ζωγραφίδης Γιώργος, «Βιβλιοπαρουσίαση. Η Φιλοσοφική Έρευνα στη Θεσσαλονίκη», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 240-243

«Η βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. 244

«Φιλολογική βιβλιοθήκη. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο», Φιλόλογος, τχ. 61 (Φθινόπωρο 1990), σ. (οπισθόφυλλο)