Είστε εδώ

«Τριαντάφυλλου Ι. Δελή Ομήρου Ιλιάδα – Οδύσσεια. Εκδόσεις αναμορφωμένες και βελτιωμένες», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. (οπισθόφυλλο)