Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Εννέα εκδοχές για την ποίηση και την ποιητική», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 209-217