Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Ο προδραματικός μύθος και οι διηγηματικές του προβολές στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 175-185