Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1989, τεύχος 55

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Άνθρωποι για όλες τις δουλειές», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 1-2

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σχολική ζωή και αισθητική αγωγή», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 2-3

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το τίμημα μιας αναγόρευσης», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 3-4

Γουνελάς Χαράλαμπος-Δημήτρης, «Μια άποψη για την άποψη της δημιουργίας βασισμένη σε ποιητικό χειρόγραφο του Άγγελου Σικελιανού», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 5-21

Βασιλειάδου Χ.Π., «Albert Camus, Γράμμα σ' ένα φίλο Γερμανό, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1982 (Κ. Ν. Λ. γ΄ λυκείου, σελ. 273)», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 22-30

Δελώνης Αντώνης, «Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 51-53

Αυδή Άβρα, «Ασκήσεις δραματοποίησης. Η χρήση του δράματος στη γλωσσική διδασκαλία», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 70-79

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο», Φιλόλογος, τχ. 55 (Άνοιξη 1989), σ. 80