Είστε εδώ

Τάνης Διονύσιος Ορ., «Άλκη, αντίο…», Φιλόλογος, τχ. 53 (Φθινόπωρο 1988), σ. 239