Είστε εδώ

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Η δραματική ποίηση στη Μέση Εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 52 (Καλοκαίρι 1988), σ. 111-116