Είστε εδώ

Μάρκου Αντώνης Γ., «Η έννοια της επιστήμης κατά το σοφιστή Λυκόφρονα», Φιλόλογος, τχ. 51 (Άνοιξη 1988), σ. 27-34