Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σημείωση», Φιλόλογος, τχ. 44 (Καλοκαίρι 1986), σ. 95