Είστε εδώ

Μπαλάσκας Κώστας, «Η καταγωγή και το συμβόλαιο. Με αφορμή δύο ιδέες του σοφιστή Αντιφώντα (Ανθολόγιο Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Γ΄ Λυκ., ΟΕΔΒ, σελ. 105)», Φιλόλογος, τχ. 38 (Χειμώνας 1984), σ. 255-263