Είστε εδώ

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Habent sua fata tituli ή ένα κεφάλαιο από την καθημερινή σχολική πράξη στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών», Φιλόλογος, τχ. 38 (Χειμώνας 1984), σ. 217-234