Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα: Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 38 (Χειμώνας 1984), σ. 213-214