Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα, πολύτροπον», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 15-18