Είστε εδώ

Γεωργιάδου Κίρκη, «Η Σχολή των Annales και η θετικιστική ιστοριογραφία», Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. 152-172