Είστε εδώ

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Μερικές (ακόμη) σκέψεις για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση. Τέσσερα αυτονόητα δεδομένα για την επιτυχία του μαθήματος », Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. 120-133