Είστε εδώ

«[Πρόσκληση παρακολούθησης του 3ου Συμποσίου Ποίησης στην Πάτρα]», Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. 87