Είστε εδώ

«Εκδόσεις Gutenberg. Ζωή Κ. Μπέλλα-Δημήτρης Πτολεμαίου Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ένα διδακτικό βοήθημα», Φιλόλογος, τχ. 28 (Ιούνιος 1982), σ. 138