Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1980, τεύχος 19-20

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Αριστοτελικά κείμενα στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 1

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Τα Ηθικά Νικομάχεια και η διδασκαλία τους από το σχολικό εγχειρίδιο», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 4-22

Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., «Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια (Β΄, 6 εδ. 9-20, 7 εδ. 1-6)», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 23-51

Κάνδρος Παναγιώτης, «Στοιχεία για τη διδασκαλία στο Γυμνάσιο της πραγματείας του Αριστοτέλη για τη φιλία», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 52-87

Σηφάκης Γρηγόρης Μ., «Θρασύβουλος Σταύρου (1886-1979)», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 89-91

«Περιεχόμενα Δ΄τόμου (Τεύχη 15-19)», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 92-93

«Το Κατώι του Βιβλίου Μπαρμπουνάκης», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 94

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. 96

«Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 19-20 (Μάρτιος 1980), σ. (έσω οπισθόφυλλο)