Είστε εδώ

«Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. (οπισθόφυλλο)