Είστε εδώ

Καποδίστριας Ιωάννης, «[Διακήρυξη υπέρ της απλής και εθνικής γλώσσας]», Φιλόλογος, τχ. 8 (Ιανουάριος 1976), σ. 56