Είστε εδώ

Ο Φιλόλογος, «Απαραίτητη εξήγηση », Φιλόλογος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 1966), σ. 49-50