Είστε εδώ

Θεοτοκάς Γιώργος, «Παραινέσεις ενός πατέρα του καιρού μας », Φιλόλογος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 1966), σ. 51-59